Правила прийому до закладу

Прийом учнів до закладу освіти здійснюється відповідно до вимог нормативних документів та згідно зі Статутом школи.


Зарахування учнів до всіх класів Чугуївської ЗОШ I-III ступенів №1 здійснюється без  проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. Керівник закладу освіти зобов'язаний ужити заходів щодо ознайомлення дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які  їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які  вступають до першого класу), а до закладу освіти III ступеня – документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до  закладу освіти відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів. Переведення учнів закладу освіти до наступного класу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти й науки України. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття  загальної середньої освіти в межах населеного пункту батьки  або особи,  які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти. 

Витяг зі Статуту Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна Чугуївської міської ради Харківської області

 

Немає коментарів:

Дописати коментар